Regulamin

Regulamin – szkolenia stacjonarne

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniach prosimy o wypełnienie odpowiednich ankiet:

ankieta zgłoszeniowa na szkolenie “Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem”

ankieta zgłoszeniowa na szkolenie dotyczące Zespołu Aspergera

ankieta zgłoszeniowa na na szkolenie z metody Carole Sutton

ankieta zgłoszeniowa na szkolenie “Trening umiejętności społecznych”

ankieta zgłoszeniowa na szkolenie “Trudne zachowania osób z autyzmem – model pracy w oparciu o pozytywne, nieawersyjne strategie”

ankieta zgłoszeniowa na szkolenie “Jak wspomagać dzieci z autyzmem w rozwijaniu funkcjonalnej komunikacji?”

Zapoznaj się z zasadami administrowania danymi osobowymi, w związku z prowadzeniem działalności szkoleniowej przez Fundację SYNAPSIS, oraz jej obowiązkami w tym zakresie wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) tzw. RODO.

  • Wpisanie na listę osób chętnych na szkolenie następuje po wypełnieniu i przesłaniu formularza zgłoszeniowego z tytułem wybranego szkolenia.
  • Po otrzymaniu potwierdzenia zakwalifikowania się na szkolenie prosimy po wniesienie opłaty za szkolenie na konto Fundacji (w tytule należy podać imię i nazwisko oraz tytuł szkolenia i jego termin).
  • Dowód wpłaty należy przesłać jak najszybciej e-mailem (szkolenia@synapsis.org.pl).

Nr konta: PKO Bank Polski 05 1020 4900 0000 8802 3227 4917

Terminy szkoleń ogłaszane są w zakładce Terminarz szkoleń.

Fundacja SYNAPSIS zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia lub zmiany terminu. Zawiadomienie o zmianach zostanie przekazane uczestnikom najpóźniej tydzień przed wyznaczonym terminem szkolenia droga e-mailową. Opłata za odwołane szkolenie zostaje zwrócona.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu po dokonaniu wpłaty przez uczestnika będącego osobą fizyczną wymaga pisemnego oświadczenia, doręczonego do Fundacji. W każdym wypadku uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconej kwoty po potraceniu faktycznie poniesionych przez Fundacje kosztów. Fundacja podaje, że ukształtowane historycznie średnie koszty potrąceń – względem całkowitej wartości kwoty zapłaconej przez uczestnika – kształtują się następująco (nie dotyczy szkolenia  “Jak wspomagać dzieci z autyzmem w rozwijaniu funkcjonalnej komunikacji?”):

  • do jedenastego dnia przed wyznaczonym terminem szkolenia – 50% wpłaconej kwoty.
  • dziesięć dni lub mniej przed wyznaczonym terminem szkolenia – 100% wpłaconej kwoty.

UWAGA: Aby ukończyć szkolenie i otrzymać zaświadczenie należy być obecnym na min. 80% wykładów i warsztatów.

Fundacja SYNAPSIS nie wyraża zgody na wykonywanie audio-wizualnej rejestracji szkoleń. W  wypadku naruszenia tego zakazu wszelkie konsekwencje prawne związane z naruszeniem praw autorskich, dóbr osobistych w tym ochrony wizerunku oraz przepisów RODO poniesie osoba dopuszczająca się naruszenia zakazu.

CENNIK

Szkolenie “Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem” – (jedna dwudniowa sesja)

Cena: 370,00 zł od osoby

Szkolenie z metody C. Sutton (szkolenie jednodniowe)

Cena: 240,00 zł od osoby

Inne szkolenia ogólnodostępne i specjalistyczne (jedna dwudniowa sesja)

Cena: 450,00 zł od osoby

Jak wspomagać dzieci z autyzmem w rozwijaniu funkcjonalnej komunikacji? (3 dwudniowe zjazdy – łącznie: 57 godzin dydaktycznych)

Koszt szkolenia: 1290,00 zł. przy wpłacie jednorazowej. Płatność może być rozłożona na 3 raty: I rata: 660 zł, II rata: 460 zł, III rata: 290zł.

UWAGA: W sytuacji rezygnacji ze szkolenia do 28.02.2018 przysługuje zwrot 330,00 zł w przypadku płatności ratalnej oraz 960,00 zł w przypadku wpłaty całej kwoty.

Regulamin – szkolenia na zamówienia placówek

W sprawie organizacji szkoleń na zamówienie placówek, prosimy o kontakt mailowy: szkolenia@synapsis.org.pl

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych